Rodzaje alkomatów i zasady ich działania

Alkomaty to urządzenia służące do określania, czy w krwi badanego znajduje się alkohol i jeśli tak, to ile go jest. Robią to poprzez badanie wydychanego powietrza, które trafia na specjalny czujnik i tam jest analizowane.

Istnieją trzy typy czujników – półprzewodnikowe, elektrochemiczne i spektrofotometryczne – a podział urządzeń opiera się właśnie o to, jaki typ czujnika został zastosowany.

W pierwszych dwóch typach alkohol trafiający na czujnik wywołuje reakcje chemiczną o sile zależnej od ilości alkoholu w wydychanym powietrzu. Skutki zajścia reakcji są mierzone i na tej podstawie powstaje wynik. Sęk w tym, że w tanich urządzeniach półprzewodnikowych może dojść do bardzo poważnego zakłamania wyniku ze względu na cały szereg substancji, które mogą wywołać taka samą reakcję, jak alkohol. Nawet pomimo tego, spodziewany błąd urządzenia to 20%.

Alkomaty elektrochemiczne są odporne na tego typu problemy, ale też nie są bez wad. Ich dopuszczalny błąd to około 10%, chociaż może być zmniejszony. Wiele zależy od wielkości urządzenia. Policja i zakłady pracy korzystają najczęściej z nie za drogich, ale dość dużych alkomatów elektrochemicznych, których wyniki są uznawane za bardzo dokładne.

Alkomaty spektrofotometryczne to osobna grupa, która opiera się analizie spektrum podczerwieni. Jest to zaawansowany proces fizyczny, którego szczegóły pasjonaci mogą znaleźć w innych źródłach. Użytkownikom alkomatów trzeba wiedzieć, że urządzenia te są zwykle bardzo drogie, ale są też niemal bezbłędne. Kupując alkomat należy zadbać tylko o obecność w nim czujnika ilości wdmuchanego powietrza. Do badania potrzebne jest co najmniej 1,2 litra próbki od badanego i jeśli nie zostanie ona dostarczona w całości, wynik badania będzie zupełnie przypadkowy, zwykle drastycznie zaniżony. O tę kwestię należy zapytać sprzedawcę.

Alkomat powinien sam rozpoczynać pomiar po otrzymaniu odpowiednio dużej próbki. Przydatnym wyposażeniem dodatkowym alkomatu może być ponadto funkcja badania pasywnego. W badaniu aktywnym konieczne jest podanie próbki powietrza według zasad podanych wyżej i do tego musi to być zrobione z odpowiednią siłą. Jeśli nie jest to możliwe, funkcja pasywna polegająca na zbadaniu małej próbki pobranej poprzez podsunięcie urządzenia pod usta badanej osoby, nie będzie pozwalała na określenie ilości alkoholu we krwi, ale wskaże nam, czy w ogóle dana osoba jest pod jego jakimkolwiek wpływem.